ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಚಿತ್ರ ಅಧ್ಯಾಯ - 01 : ಶ್ಲೋಕ – 16

October 31, 2020, 07:15 PM IST

| R4P
| 3
Source: ಕೃಪೆ : ಗೂಗಲ್, ಅಂಕಣ ಕೃಪೆ: ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಬನ್ನಂಜೆ ಗೋವಿಂದಾಚಾರ್ಯರು